El projecte METAMINDS (Metacognition in European Teaching: Activating Minds Through the Implementation of New Development Strategies- Metacognició en l’ensenyament a Europa: Activant ments a través de la implementació d’estratègies de nou desenvolupament) involucra 7 Centres escolars de primària i secundària de 7 països Europeus diferents (IT, DK, GR, LT, PT, CAT, UK) en col·laboració estratègica en el marc d’una acció KA2 de l’ERASMUS +.

Aquest projecte Europeu es centra en alguns del problemes que actualment afecten a institucions educatives amb l’objectiu d’abordar la creació i donar la possibilitat de formació tant per l’alumnat com pel professorat.

Quins són avui en dia els majors reptes en educació? Està el professorat al corrent de tots els instruments i mètodes que tenen a mà per assolir l’èxit en l’educació? Alguns ja són grans màster chefs de forma natural i ja coneixen quasi instintivament la recepta adequada. Tot i així, en un context com l’actual, cada vegada més complex i ple de reptes, molts professors i alumnes experimenten la frustració i el sentit del fracàs.

Adoptant estratègies d’ensenyament i aprenentatge per metacognició per ajudar al professorat a ser més flexible, fer que l’alumnat sigui més conscient del seu paper en el procés d’aprenentatge i millorar les habilitats transversals com “l’aprendre a aprendre”, poden incidir en l’arrel del problema superant les dificultats d’adaptar l’estil del professor davant les actituds canviants de l’alumnat, la introducció de les noves tecnologies a l’aula i amb classes amb habilitats mixtes; Alumnat amb manca de motivació i confiança en si mateix que experimenta el fracàs escolar de forma repetida.

Amb aquest objectiu, METAMINDS proposa dur a terme al mateix temps dues accions dirigides al professorat i a l’alumnat (10 a 14 anys), amb la finalitat d’introduir/millorar estratègies metacognitives. Un curs pilot de formació en metacognició pel professorat (O1), per ser difós mitjançant formació per parelles (P2P), i un mòdul d’aprendre a aprendre per l’alumnat (O2), seran dissenyats, provats en un grup pilot, avaluats i disseminats dins les institucions associades i fora a través de cursos on-line disponibles a la web.

El projecte pretén incrementar la consciència del professorat en adoptar diàriament estratègies metacognitives per millorar la motivació i les habilitats d’aprendre a aprendre de l’alumnat.