Projektet METAMINDS(Metacognition in European Teaching: Activating Minds Through the Implementation of New Development Strategies) involverer 7 skoler fra 7 forskellige europæiske lande (IT, DK, GR, LT, PT, SP, UK) i et strategisk partnerskab inden for rammerne af programmet Erasmus + KA2.

Projektet fokuserer på en række emner, som er relevante for undervisningsinstitutioner i dag og vil adressere dem ved at skabe et træningstilbud til både lærere og elever.

Hvad er de største udfordringer i forhold til undervisning i dag? Er lærere og elever altid opmærksomme på de metoder og det indhold, som gør det muligt at skabe succes i skolen? Nogle er fra naturens side mesterkokke og kender nærmest instinktivt opskrifterne. Men i en stadigt mere kompleks og foranderlig verden, som vi lever i i dag, er der mange lærere og elever, som oplever frustration og en følelse af ikke at slå til.

Ved at lære metakognitive undervisnings-/læringsstrategier kan lærere blive mere fleksible, gøre elever opmærksomme på deres rolle som lærende og forbedre deres tværfaglige færdigheder. Dette kan modvirke: vanskeligheder ved at tilpasse undervisning til elevernes forskellige attituder, problemer med introduktion af IT i klasseværelserne og med inklusion, manglende motivation og selvtillid hos eleverne og elevernes oplevelser af gentagne nederlag i skolen.

For at nå dette mål, har Metaminds en todelt handlingsplan, som henvender sig både til lærere og elever (10-14 år) og har til formål at introducere metakognitive strategier. Et pilot lærerkursus om metakognition (O1), som skal spredes via kollega-til-kollega oplæring, samt et lære-at-lære modul for elever (O2). Begge vil blive udarbejdet, bedømt og spredt inden for partnerskolerne og udenfor som online kurser på denne hjemmeside.

Projektet forventes at øge læreres opmærksomhed på metakognitive strategier, som kan anvendes i den daglige undervisning og at forbedre elevers lære-at-lære færdigheder og motivation.